Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.rubico.cz provozovaném firmou Agentura Rubico, Kyselovská 12, 783 01 Olomouc-Slavonín, IČO: 63470802, DIČ: CZ63470802, registrované v OR Ostrava C 17779. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Agenturou Rubico, s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Kupující je jakýkoliv návštěvník internetového obchodu www.rubico.cz, který prostřednictvím internetu zadá řádnou objednávku. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Objednávka

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.rubico.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Po odeslání objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě včetně DPH a expedičních poplatků.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky kupujícího, pokud na objednávce prokazatelně chybí údaje nutné k úspěšnému vyřízení či odeslání objednávky.

Cena za dopravu a balné

Balné neúčtujeme. Poštovné dle ceníku pošty. Při objednávce na fakturu nebo platbě předem nad 1.500 Kč poštovné neúčtujeme. Neplatí to ale pro dobírky!!! Při objednávce na dobírku neúčtujeme poštovné až při objednávce nad 2.000 Kč.

Storno objednávky

Pokud se kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval prodávajícího, písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována. Kupující má právo přijaté zboží vrátit do 14 dnů bez udání důvodu v neporušeném stavu a na své náklady prodávajícímu, včetně kopie faktury. V takovém případě prodávající neprodleně zašle kupujícímu zpět kupní cenu zboží. Bude-li zboží poškozeno, není prodávající povinen zboží přijmout zpět.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce kupujícího v dále uvedené lhůtě.

Dodání objednávky

Je-li objednané zboží na skladě: Prodávající odešle zboží do sedmi pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo od přijetí platby na účet prodávajícího v případě platby převodem.
Není-li objednané zboží na skladě - je toto odběrateli oznámeno již v průběhu objednávky a termín dodání je sedm pracovních dnů od nabytí zboží na sklad.
Objednané zboží si kupující může po příslušném označení v objednávkovém formuláři vyzvednout v prodejně v Olomouci.
Součástí dodávky je daňový doklad (faktura).

Platební podmínky

Platba je možná pouze při převzetí (dobírkou) nebo platbou předem.

Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje, že všechny údaje jím uvedené v registraci jsou pravdivé a úplné.
Kupující se zavazuje, že přihlašovací heslo a jméno nesdělí třetí osobě. Za případné zneužití přihlašovacího jména a hesla nenese prodávající odpovědnost.
Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou částku za objednané zboží včetně dopravného a dalších poplatků nutných k expedici zboží uvedených v potvrzení objednávky.
V případě, že kupující zvolil způsob platby předem převodem na bankovní účet, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do čtrnácti dnů od jejího vystavení. Pokud prodávající neobdrží platbu v této lhůtě, vyhrazuje si právo zrušit objednávku kupujícího.

Záruka

Pokud není uvedeno jinak, je na zboží poskytnuta záruční lhůta 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Při reklamaci je nutné uvést důvod reklamace (popis závady) a zřetelně vadu označit. Reklamované zboží zašle kupující prodávajícímu včetně kopie dokladu vystaveného prodejcem. Dopravu zboží zpět k prodejci hradí kupující. Zboží zaslané dobírkou nebude převzato. Reklamované zboží zasílejte na adresu Agentura Rubico, Kyselovská 12, 783 01 Olomouc – Slavonín. Na zásilku uveďte „Reklamace e-shop“.

Kupující může podat reklamaci:
Emailem: zašle e-mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , do předmětu zprávy uveďte slovo „reklamace“.
Telefonicky: na telefonní číslo +420585228892.
Poštou na adresu: Agentura Rubico, s.r.o., Kyselovská 12, 783 01 Olomouc – Slavonín.
Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů v souladu se zákonem a o výsledku reklamace vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně nedohodne na delší lhůtě. Doručení nového zboží v případě oprávněné reklamace hradí prodávající. Reklamace se nevztahují na námitky k obsahu knih.
Uznaná reklamace se většinou vyřizuje formou výměny za nový kus. Není-li nový kus na skladě, vrací prodávající kupujícímu kupní cenu.
Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo již při prodeji zlevněno z důvodu poškození.

Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci,
registrací v internetovém obchodě www.rubico.cz nám sdělujete své osobní údaje. Garantujeme vám, že veškeré osobní údaje, které nám sdělíte, jsou chráněny před zneužitím třetí osobou. Stejně tak nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu s výjimkou těch, kteří se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka, jako jsou banky, pošta či dopravce apod., a to pouze v nutném rozsahu jejich činnosti na vyřízení objednávky (jedná se zejména o jméno, adresu a popřípadě číslo účtu). Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem. Zavazujeme se tedy k neposkytnutí těchto dat třetí straně a považujeme je za důvěrná.
Odesláním objednávky nebo vyplněním a odesláním registračního formuláře nám dáváte souhlas ke zpracování, shromažďování a používání svých osobních údajů a informací o uskutečněných objednávkách, a to na dobu, po kterou prodávající a internetový obchod provozují svou činnost, nebo do doby, než budou osobní údaje na vaše přání z databáze internetového obchodu vyřazeny. V případě vašeho přání budou osobní údaje z databáze internetového obchodu kdykoliv vyřazeny. Toto přání nám v případě potřeby sdělte prostřednictvím jakýchkoliv kontaktních údajů. Naše kontaktní údaje jsou vám rovněž k dispozici pro zaslání informace o změně vašich osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1. 1. 2021. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.